برنامه دانشجو | مشکلات دختران دانشجو در دانشگاه هرات Reviewed by Momizat on . برنامه این هفته دانشجو به بررسی مشکلات دختران دانشجو در دانشگاه هرات می‌پردازد در این برنامه خانم فرشته احمدی دانشجوی دانشکده حقوق و خانم یکتا احمدی دانشجوی دان برنامه این هفته دانشجو به بررسی مشکلات دختران دانشجو در دانشگاه هرات می‌پردازد در این برنامه خانم فرشته احمدی دانشجوی دانشکده حقوق و خانم یکتا احمدی دانشجوی دان Rating: 0

برنامه دانشجو | مشکلات دختران دانشجو در دانشگاه هرات

برنامه دانشجو | مشکلات دختران دانشجو در دانشگاه هرات

برنامه این هفته دانشجو به بررسی مشکلات دختران دانشجو در دانشگاه هرات می‌پردازد

در این برنامه خانم فرشته احمدی دانشجوی دانشکده حقوق و خانم یکتا احمدی دانشجوی دانشکده ادبیات از دانشگاه هرات مهمان برنامه هستند.

این برنامه بشنوید:© 2014 Powered By Radio Mardom