دیدگاه دانشجویان هرات در مورد نتایج انتخابات Reviewed by Momizat on . انتخابات روز شانزدهم حمل با حضور گسترده جوانان برگزار شد، جوانان دانشجو در هرات با شرکت در برنامه «دانشجو»ی رادیو مردم خواستار عملکرد شفاف و بی طرفانه کمیسیون ا انتخابات روز شانزدهم حمل با حضور گسترده جوانان برگزار شد، جوانان دانشجو در هرات با شرکت در برنامه «دانشجو»ی رادیو مردم خواستار عملکرد شفاف و بی طرفانه کمیسیون ا Rating: 0

دیدگاه دانشجویان هرات در مورد نتایج انتخابات

دیدگاه دانشجویان هرات در مورد نتایج انتخابات

انتخابات روز شانزدهم حمل با حضور گسترده جوانان برگزار شد، جوانان دانشجو در هرات با شرکت در برنامه «دانشجو»ی رادیو مردم خواستار عملکرد شفاف و بی طرفانه کمیسیون انتخابات در شمارش آرا شدند.

آنان در این برنامه تاکید کردند که کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز باید آرای تقلبی را شناسایی کند.

منیژه درویشی تهیه کننده این برنامه از میهمانانِ دانشجوی خود پرسیده که چه انتظاراتی از نهادهای انتخاباتی دارید؟© 2014 Powered By Radio Mardom