زنان در پست‌های بلند دولتی حضور کم‌رنگی دارند Reviewed by Momizat on . شکاف جنسیتی در اکثر جوامع سنتی یکی از پایدارترین و برجسته‌ترین شکاف‌های اجتماعی در طول تاریخ بوده است. هرچند فعالان حقوق زن و جنبش‌های اجتماعی مدافع حقوق زنان د شکاف جنسیتی در اکثر جوامع سنتی یکی از پایدارترین و برجسته‌ترین شکاف‌های اجتماعی در طول تاریخ بوده است. هرچند فعالان حقوق زن و جنبش‌های اجتماعی مدافع حقوق زنان د Rating: 0

زنان در پست‌های بلند دولتی حضور کم‌رنگی دارند

شکاف جنسیتی در اکثر جوامع سنتی یکی از پایدارترین و برجسته‌ترین شکاف‌های اجتماعی در طول تاریخ بوده است.139311141303329034665704

هرچند فعالان حقوق زن و جنبش‌های اجتماعی مدافع حقوق زنان در ده سال اخیر برای رفع این شکاف تبعیض آمیز تلاش کرده‌اند، اما هنوز هم در بسیاری از جوامع، به ویژه جوامع سنتی همچون افغانستان، زنان قربانی بدترین اشکال تبعیض، خشونت و محرومیت از حقوق اساسی‌شان هستند.

یکی از تبعیض‌های آشکار جنسیتی مسله‌ی قبضه‌ی رده‌های بالای قدرت دولتی، توسط مردان است.

با روی‌کار آمدن حکومت وحدت ملی محمد اشرف‌غنی رییس جمهور افغانستان تعهد نموده بود که زنان را در پست‌های بلند حکومتی مقرر خواهد کرد و رعایت حقوق زنان را در  اولویت کاری‌اش قرار خواهد داد.

با وجود آن‌هم زنان کمتر در پست‌های بلند سیاسی و مدیریت نقش دارند. به ویژه در حکومت‌های محلی در ولایات این نابرابری به نحوی ویژه می‌شود.

چه دلیلی می‌تواند باعث نادیده گرفتن حضور و فعالیت زنان در عرصه سیاسی و اجتماعی شود؟

چرا حکومت‌های محلی کمتر مایل هستند تا چوکی‌های بلند دولتی را به زنان واگذار نمایند؟

این بحث را در برنامه این هفته‌ی زن امروز ویدیا نظری و سودابه احراری دنبال کرده‌اند.

برنامه زن امروز:© 2014 Powered By Radio Mardom