نگرانی دانشجویان هرات از کمبود استادان مسلکی در دانشگاه‌ها Reviewed by Momizat on . شماری از دانشجویان دانشگاه هرات از کم بود استادان با درجه علمی بالا، نبود کتابخانه های معیاری و نبود مکان برای انجام کارهای عملی در جریان تحصیل، نگران اند. آنان شماری از دانشجویان دانشگاه هرات از کم بود استادان با درجه علمی بالا، نبود کتابخانه های معیاری و نبود مکان برای انجام کارهای عملی در جریان تحصیل، نگران اند. آنان Rating: 0

نگرانی دانشجویان هرات از کمبود استادان مسلکی در دانشگاه‌ها

شماری از دانشجویان دانشگاه هرات از کم بود استادان با درجه علمی بالا، نبود کتابخانه های معیاری و نبود مکان برای انجام کارهای عملی در جریانdanishjoyan تحصیل، نگران اند.

آنان با روی کارامدن حکومت وحدت ملی می خواهند تا این حکومت به رفع مشکلات دانشجویان دانشگاه هرات اقدام کند.

غنی خسروی معاون امور محصلان دانشگاه هرات می گوید با وجودی که در طول چند سال کارهای درقسمت بالابردن سطح علمی استادان دانشگاه و ایجاد کتابخانه ها صورت گرفته، اما آنها را ناچیز است.

 

گزارش داوود کاظمی را بشنوید:


 


© 2014 Powered By Radio Mardom