هند در قندهار، وزرشگاه کریکت می‌سازد Reviewed by Momizat on . مقام های کرکت بورد کشور روز شنبه گفته اند که هند وعده سپرده است که یک ورزشگاه کرکت را برابر به معیار های جهانی در ولایت قندهار خواهد ساخت. بورد کرکت کشور افزوده مقام های کرکت بورد کشور روز شنبه گفته اند که هند وعده سپرده است که یک ورزشگاه کرکت را برابر به معیار های جهانی در ولایت قندهار خواهد ساخت. بورد کرکت کشور افزوده Rating: 0

هند در قندهار، وزرشگاه کریکت می‌سازد

cricketمقام های کرکت بورد کشور روز شنبه گفته اند که هند وعده سپرده است که یک ورزشگاه کرکت را برابر به معیار های جهانی در ولایت قندهار خواهد ساخت.

بورد کرکت کشور افزوده است که این ورزشگاه برگستره چهل جریب زمین در شهرک عینومینه ولایت قندهار، ساخته خواهد شد.

هزینه ساختن این ورزشگاه نزدیک به یک میلیون دالر گفته شده است که ازسوی دولت هند پرداخته خواهد شد.

بورد کرکت کشور که کار های نُخستین ساختن یک ورزشگاه در ولایت قندهار از دو سال پیش با دولت هند در میان گذاشته است و اکنون هند حاضر توافق کرده تا کار ساختن این ورزشگاه را، آغاز کند.

شهزاده مسعود، رییس بورد کرکت کشور گفته است: ” زمین این ورزشگاه را که چهل جریب زمین است محمود کرزی برادر رییس جمهور کرزی دراختیار بورد کرکت کشور قرارداده است.”

وی افزوده است که با داشتن چنین ورزشگاه ها در کشور، افغانستان میتواند میزبان خوب رقابت های منطقه یی و اسیایی کرکت باشد.

بورد کرکت افغانستان گفته است که داشتن ورزشگاه ها برای پیشرفت و گُسترش کرکت در کشور یک نیاز است و این نهاد تلاش میکند تا این چنین ورزشگاه معیاری را در ولایت های خوست، پکتیا و کنر نیز بسازد.


© 2014 Powered By Radio Mardom